Usługi dodatkowe

 


> Sporządzanie dokumentów aktualizacyjnych w: CEiDG, VAT-R, KRS
> Sporządzania sprawozdań do GUS, banków i innych instytucji
> Sporządzanie innych wymaganych deklaracji podatkowych
> Audyt kadrowy
> Przygotowanie dokumentacji do kontroli PIP
> Reprezentacja zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem
> Wyprowadzanie zaległości ZUS

Diligence Sp. z o.o.,
01-956 Warszawa, ul. Wrzeciono 42/161

tel. 792 823 003, e-mail: beata.debska@diligence.pl, karolina.siedlecka@diligence.pl