Pełna księgowość firm, aptek i organizacji

Firma Diligence posiada odpowiednie kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie do tego aby prowadzić kompleksową księgowość dla aptek oraz innych podmiotów z sektora farmaceutycznego. Nasi specjaliści na bieżąco monitorują działania podejmowane przez ustawodawcę. Dzięki temu tryb i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczania podatków, i sporządzania deklaracji będzie zawsze przystosowany do obecnie obowiązujących uwarunkowań prawnych.

Branża farmaceutyczna jest specyficznym sektorem gospodarki nie tylko ze względu na charakter produktów, które sprzedaje, lecz także biorąc pod uwagę kontekst prowadzenia księgowości i rozliczania się z fiskusem. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z wielokrotnymi nowelizacjami prawa farmaceutycznego, szczególnie jeśli chodzi o sposób funkcjonowania aptek czy też programy refundacyjne.

Outsourcing usług finansowych to coraz popularniejsze rozwiązanie, na które decyduje się wiele podmiotów gospodarczych, w tym również firmy z sektora farmaceutycznego. Prowadzone przez specjalistów Diligence działania będą również zmierzać do optymalizacji podatkowej, co z kolei może się przełożyć na zmniejszenie kosztów prowadzenia biznesu. Wypracowujemy rozwiązania, dzięki którym księgowość staje się wewnętrznym know-how apteki, co z kolei może przełożyć się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Wszystkim klientom gwarantujemy pełną poufność i utrzymanie tajemnicy handlowej. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia księgowości zarówno dla pojedynczej apteki, jak i też dla firmy posiadającej sieć placówek, które mogą być zlokalizowane w obrębie jednego miasta, lub też znajdować się w różnych lokalizacjach w Polsce. Księgowość dla aptek prowadzimy w oparciu o nowoczesne oprogramowanie komputerowe. Dzięki temu możemy Państwu zaproponować prowadzenie ksiąg rachunkowej oraz przychodów i rozchodów, ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych, i prawnych, ewidencji wyposażenia, sporządzanie sprawozdań finansowych, a także reprezentowanie Państwa firmy przed Urzędem Skarbowym.

Zakres prowadzonej księgowości:

  • księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • podatkowe księgi przychodów i rozchodów
  • ewidencja środków trwałych
  • ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
  • ewidencja wyposażenia
  • sprawozdania finansowe wraz z dokumentacją KRS
  • reprezentacja podatnika przed Urzędem Skarbowym
  • doradztwo podatkowe
  • ewidencja sprzedaży, zakupu i księgi JPK
Diligence Sp. z o.o.,
01-956 Warszawa, ul. Wrzeciono 42/161

tel. 792 823 003, e-mail: beata.debska@diligence.pl, karolina.siedlecka@diligence.pl