Usługi kadrowe

Zarządzanie zespołem pracowników w firmie, wymaga od Państwa wykonywania szeregu czynności administracyjnych. Diligence oferuje profesjonalne i kompleksowe usługi kadrowe dla podmiotów gospodarczych z Warszawy. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej pozwoli Państwa firmie na optymalizację kosztów związanych z zatrudnieniem, a także odciąży Was z „papierkowej roboty”.

Prowadzenie działu kadrowego wymaga specjalistycznej wiedzy na temat dokumentacji, którą trzeba prowadzić w stosunku do zatrudnionych osób, a także znajomości funkcjonowania poszczególnych polskich urzędów, jak i też wiedzy prawniczej. Specjaliści Diligence świadczą posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie i doświadczenie do świadczenia usług związanych z powyższymi zagadnieniami.

Wyliczamy wynagrodzenia, przygotowujemy wzory umów cywilno-prawnych, prowadzimy ewidencję urlopów, sporządzamy roczne deklaracje PIT, a także wykonujemy szereg innych czynności związanych z pracownikami Państwa firmy.

Zakres usług kadrowych:

  • listy płac
  • umowy cywilonoprawne
  • karty zasiłkowe
  • ewidencja urlopów
  • ewidencja zwolnień lekarskich
  • ewidencja wyposażenia odzieży roboczej i środków BHP
  • ewidencja badań lekarskich i BHP( wstępnych i okresowych)
  • sporządzanie i wysyłka deklaracji ZUS
  • roczne deklaracje o osiągniętych dochodach i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • wyprowadzanie zaległości ZUS od 1999r
Diligence Sp. z o.o.,
01-956 Warszawa, ul. Wrzeciono 42/161

tel. 792 823 003, e-mail: beata.debska@diligence.pl, karolina.siedlecka@diligence.pl